• WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH UMK

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 • WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH UMK

  Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu plasuje się w pierwszej piątce pośród wszystkich wydziałów historycznych w kraju i jest najwyżej oceniany w Polsce Północnej. WNH jest ważną jednostką prężnie rozwijającego się toruńskiego Uniwersytetu.

   

  Szczycimy się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi, licznymi kontaktami i współpracą międzynarodową oraz rozpoznawalnością w Europie i na świecie. Jako jedyni w kraju możemy pochwalić się zagraniczną misją historyczną, prowadzoną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy).

   

  Kadra naukowa WNH łączy pasję z pracą i chętnie dzieli się swymi wynikami badań, umiejętnościami i wiedzą, w trakcie zajęć, otwartych wykładów, warsztatów, spotkań autorskich czy też w ramach wspólnych projektów i indywidualnych konsultacji.

   

  Wydział kształci na unikatowych kierunkach w skali Polski, a nawet Europy. Oferujemy studia I i II stopnia, doktoranckie i podyplomowe, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają do wyboru różnorodne specjalności, co pozwala na poszerzenie naukowych horyzontów i nabycie rozległych kompetencji zawodowych. Umożliwiamy również naukę języków obcych: norweskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i in. Słuchacze swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać w wielu studenckich kołach naukowych.

   

  WNH gwarantuje i dba o wysoki poziom umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej i badań naukowych. Obok wizyt studyjnych zagranicznych profesorów oferuje wyjazdy na stypendia w ramach programu ERASMUS oraz innych form międzynarodowej współpracy. Możliwe jest także studiowanie w innych ośrodkach w Polsce przez uczestnictwo w programie mobilności studentów MOST.

   

  Wydział mieści się w Collegium Humanisticum, jednym z najnowocześniejszych budynków naukowo-dydaktycznych w Polsce. Jego budowa przyniosła istotne korzyści społeczne i umożliwiła podniesienie jakości kształcenia. Dziś WNH dysponuje nowoczesną infrastrukturą, która pozwala na zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, a także na dostosowanie struktury studiów do standardów europejskich, co sprawia, że absolwenci po ukończeniu studiów humanistycznych będą lepiej niż dotychczas przystosowani do potrzeb i wymagań rynku pracy. Bardzo dobre warunki lokalowe pozwalają na zwiększenie liczby i jakości prowadzonych badań naukowych oraz organizację dużych sympozjów i konferencji, w tym o znaczeniu międzynarodowym.

 • Pasjonujesz się historią i przyrodą? Już w dzieciństwie szukałeś skarbów w swoim ogrodzie? A dziś… jesteś pod wrażeniem dawnych kultur i cywilizacji i chciałbyś brać udział w ich odkrywaniu?

   

  Poznaj dzieje człowieka na Ziemi. Odkryj tajemnice starożytnych cywilizacji Mezopotamii i Egiptu. Badaj dzieje antycznej Grecji i Rzymu. Podążaj śladami Celtów i Germanów. Dowiedz się o dawnym życiu Słowian i Prusów. Wejdź do świata północy i bierz udział w wyprawach Wikingów. Na własne oczy zobacz to, o czym inni czytają w książkach! Praktyka i teoria pozwolą Ci poznać dawny świat ukryty w ziemi i pod wodą – świat jaskiń, grodzisk, zamków, miast i cmentarzysk. Archeolog to odkrywca i globtroter, podejmujący pracę w różnych rejonach świata. Studia archeologiczne to spotkanie z przewodnikami po fascynującym świecie prahistorii, historii i nauk przyrodniczych. W podróży przez wieki będzie towarzyszyć Ci znakomita kadra naukowców i doświadczonych specjalistów. To wszystko oddajemy do Twoje dyspozycji! Zdobądź szeroką, fachową wiedzę w przyjaznym i komfortowym otoczeniu. Studia archeologiczne są początkiem długoletniej przygody.

  Dlaczego warto u nas studiować?

  • możesz wyjechać na pierwsze w życiu profesjonalne wykopaliska, gdzie spotkasz specjalistów i prawdziwych pasjonatów archeologii;
  • zdobywasz wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych epok i okresów, w tym także wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii i przynależności kulturowej zabytków archeologicznych;
  • zapoznajesz się z zasadami badania znalezionych pozostałości materialnych i przyrodniczych pod względem pochodzenia kulturowego, przestrzennego i chronologicznego;
  • dowiadujesz się jak poszukiwać reliktów archeologicznych, z wykorzystaniem najnowszych technik i instrumentów badawczych;
  • uczysz się sporządzania dokumentacji terenowej i muzealnej z zastosowaniem instrumentów pomiarowych i dedykowanego archeologii oprogramowania – CAD, GIS, baz danych, wizualizacji 3D, edycji grafiki i tekstu;
  • zdobywasz wykształcenie humanistyczne;
  • uzyskujesz specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. konserwacji zabytków archeologicznych, archeologii architektury, archeologii podwodnej;
  • nauczysz się języka obcego w tym słownictwa specjalistycznego;
  • masz możliwość wyboru ścieżek dydaktycznych, między innymi w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych;
  • możesz wyjechać na studia do innego kraju w ramach programu Erasmus;
  • możesz studiować w innym mieście w Polsce w ramach programu MOST;
  • stajesz się studentem wysokiej klasy kierunku posiadającego akredytację prestiżowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Co po studiach?

  Możliwość podjęcia pracy w wielu rejonach świata przyciąga na archeologię młodych ludzi, pasjonatów historii i globtroterów. Studia archeologiczne mogą stać się początkiem długoletniej przygody – pasjonującej ścieżki zawodowej i ciekawego, satysfakcjonującego życia. Pozwala to na wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych (w tym zakresie konserwacji zabytków archeologicznych) w placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnich magisterskich).

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI

  Architektura informacji to kierunek, który pozwoli na zdobycie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Został utworzony z myślą o tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z projektowaniem, tworzeniem, publikowaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem, oceną i selekcją informacji. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne, których nabycie pozwoli znaleźć atrakcyjną pracę w sektorze usług informacyjno-komunikacyjnych. Nie każdy musi być absolwentem kierunków ścisłych lub technicznych, by pełnić funkcję grafika, edytora, projektanta stron internetowych, administratora danych, redaktora czy researchera - zatrudnionego w wywiadowni gospodarczej.

   

  Architektura informacji to kierunek nowatorski, który problematykę informacji w środowisku cyfrowym traktuje wszechstronnie, prezentując ją w kontekście nauk humanistycznych. Jako absolwent kierunku dodatkowo zdobędziesz kompetencje miękkie, pożądane przez pracodawców oraz zwiększające Twoją elastyczność na rynku pracy.

  Nasze studia umożliwią Ci zdobycie wielu kompetencji, które są cenione przez pracodawców. Nauczymy Cię profesjonalnego wyszukiwania informacji oraz metod wizualizacji danych. Poznasz najnowsze sposoby tworzenia i projektowania serwisów internetowych. Będziesz potrafił samodzielnie przygotowywać i edytować dokumenty elektroniczne (blogi, czasopisma, publikacje reklamowe).

   

  Program studiów zawiera szereg treści poświęconych cyberbezpieczeństwu, serwisom i inicjatywom społecznościowym, nowoczesnym technologiom i mediom. Nauczysz się autoprezentacji, współpracy w zespole, realizacji projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych i skutecznego komunikowania się. Treści nauczania są dostosowane do potrzeb, zarówno osób rozpoczynających swoją edukację w tym zakresie, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników, chcących poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje i zainteresowania.

   

  Nasze atuty:

  • dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym,
  • zamieszczamy materiały dydaktyczne w przyjaznej uczeniu się platformie elektronicznej,
  • dajemy możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce, w wielu krajach europejskich oraz w Turcji,
  • oferujemy bezpłatne szkolenia, kursy i warsztaty,
  • nasi studenci mogą realizować swoje zainteresowania, redagując własne czasopismo, działając w kole naukowym, wyjeżdżając na konferencje krajowe i zagraniczne,
  • oferujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie,
  • dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim,
  • nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku,
  • studenci mają stały i bezpłatny dostęp do Internetu,
  • posiadamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę, składającą się także z praktyków,
  • znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
  • dajemy możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej Torunia.
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

  Od tysięcy lat ludzie świadomie utrwalają informacje i przechowują dokumentację. Najpierw robili to za pomocą pisma, później obrazu i dźwięku, dziś zapisują myśli za pomocą kodu binarnego na informatycznych nośnikach danych lub w chmurze obliczeniowej. Dokumentację przechowywano zaś w archiwach. Studiowanie archiwistyki i zarządzania dokumentacją daje naszym absolwentom klucze do tego arcyciekawego świata.

   

  Dzięki nauce z nami możesz się dowiedzieć jak funkcjonują współczesne archiwa – instytucje, komórki organizacyjne działające w większości polskich instytucji i zbiory danych w formie cyfrowej. Uczymy wyszukiwania w nich informacji dla różnych celów, naukowych i praktycznych. Pokazujemy jak dokumentację czytać, także „między wierszami”. Przekazujemy wiedzę na temat pracy administracji „od kuchni”, wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania dokumentacją, instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i współczesnego sprzętu biurowego. Staramy się, aby nasi absolwenci umieli sprawnie organizować biurowość, stale szukając efektywności w postępowaniu z dokumentacją w ciągu całego jej cyklu życiowego. Choć nasze studia funkcjonują w kontekście szeroko rozumianej humanistyki, to łączymy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Wychodzimy z założenia, że aby podejmować dobre decyzje należy wiedzieć nie tylko „jak?”, ale przede wszystkim „dlaczego”!

  Co na studiach?

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;
  • w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;
  • szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
  • nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;
  • uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;
  • ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;
  • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;
  • stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;
  • zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.

  Co po studiach?

  Po uzyskaniu licencjatu, absolwenci naszych studiów mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia i zdobycia tytułu zawodowego magistra archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi w:

  • archiwach historycznych (m. in. państwowych, wojskowych, uniwersyteckich, kościelnych oraz w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej);
  • archiwach zakładowych lub składnicach akt działających w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie;
  • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów i zbiorów specjalnych;
  • urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej; archiwach społecznych, ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych
  • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu back-office;
  • przygotujemy Cię do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych.
 • ETNOLOGIA - ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Studia na unikatowym kierunku etnologia – antropologia kulturowa umożliwiają zdobycie wiedzy o człowieku jako twórcy kultury oraz istocie posługującej się nią. Przybliżają uniwersalne wartości humanistyczne i ukazują różnorodność współczesnego świata. Uczą nawiązywania kontaktów w globalnych i międzykulturowych przestrzeniach oraz pozwalają zrozumieć tradycje i dziedzictwo kulturowe własnego regionu i kraju. To studia dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rzeczywistości.

   

  Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK aktywnie współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi etnologicznymi centrami naukowo-dydaktycznymi oraz muzealnymi. Ośrodek toruński charakteryzuje różnorodność podejmowanych badań. Obejmują one między innymi współczesne procesy tożsamościowe zachodzące na terenie Europy i na obszarach pozaeuropejskich; etnologię Azji i Afryki; religioznawstwo; antropologię historyczną; historię i filozofię kultury, studia nad współczesną kulturą popularną oraz metodologię badań etnologicznych, muzeologię i antropologię polityki. Katedra posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uznaną pozycję w polskim środowisku etnologicznym.

  Co na studiach?

  • interesujący i rozległy zakres tematyczny studiów;
  • zdobywanie wiedzy z zakresu etnologii – antropologii kulturowej i wybranych nauk pokrewnych (zwłaszcza socjologii, filozofii, historii sztuki i kultury, folklorystyki, muzealnictwa, religioznawstwa);  
  • poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych;
  • zajęcia praktyczne i badania terenowe przygotowujące do pracy w zawodzie;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne – europejskie i indonezyjskie (m.in. w ramach programów ERASMUS i Darmasiswa);  
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach etnologicznych w Polsce (w ramach programu MOST);  
  • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii i filozofii kultury oraz językoznawstwa;
  • Katedra regularnie zaprasza z wykładami etnologów i antropologów z innych uczelni krajowych oraz zagranicznych;

  Co po studiach?

  Absolwenci studiów licencjackich etnologii – antropologii kulturowej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi w:

  • muzealnictwie etnograficznym i regionalnym instytucjach zajmujących się kulturą typu ludowego, folklorem i dziedzictwem kulturowym;
  •  instytucjach zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu;
  • instytucjach zajmujących się procesami społecznymi i praktyką społeczno-kulturową;
  • międzynarodowych, państwowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach regionalnych;
  • ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami;
  • ośrodkach badań społecznych i mediach.

  Nasi absolwenci pracują z powodzeniem wszędzie tam, gdzie kluczowa jest sztuka rozumienia drugiego człowieka i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, w tym kontaktów międzykulturowych. Licencjat z etnologii - antropologii kulturowej, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na studiach nauczycielskich, poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, kierunków filologicznych i innych.

 • To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznaje się nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.

   

  W 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

   

  Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi.

  Dlaczego warto u nas studiować?

  • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich,
  • toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie,
  • szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi,
  • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy,
  • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych,
  • możliwość wyboru trzech specjalności: nauczycielskiej w zakresie historii, historii stosowanej - historii w mediach i administracji, dziedzictwa kulturowego Europy,
  • możliwość kształcenia w zakresie języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, norweskiego) jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • możliwość studiowania w innym mieście ramach programu MOST,
  • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich,
  • możliwość działania w kołach naukowych i w redakcjach czasopism,
  • studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju ,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

  Co po studiach?

  Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:

  • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii,

  • placówkach oświatowych różnych szczebli,

  • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN),

  • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumentację,

  • muzealnictwie,

  • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej,

  • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych,
   zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,

  • redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych

  • i popularno-naukowych,

  •  instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego.

 • W początkach drugiej dekady XXI wieku historia sztuki może się wydawać kierunkiem niezbyt trendy. Szersze spojrzenie na tę kwestię może jednak pozwolić na zmianę perspektywy. Studiowanie historii sztuki jest bowiem niesamowitą intelektualną przygodą, która w dynamiczny sposób rozwija nie tylko wiedzę, lecz również umiejętności krytycznego myślenia i zdolność interpretacji obserwowanych zjawisk. Daje więc kwalifikacje będące konkurencyjnymi atutami we współczesnym świecie, a ponadto umożliwia wszechstronne opanowanie aparatu badawczego współczesnego humanisty.

   

  Studiowanie historii sztuki, która z biegiem czasu staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, poszerza horyzonty świadomości studentów, uwzględniając zarazem ich indywidualne zainteresowania. Studiowanie historii sztuki nie pozwala na „schowanie się w tłumie”, lecz każdej z osób otwiera drogę do indywidualnego rozwoju. Studenci nie są dla kadry Katedry Historii Sztuki i Kultury anonimowi – świetnie znamy ich predyspozycje, a także staramy się wychodzić naprzeciw ich postulatom. W trakcie studiów studenci samodzielnie decydują o doborze znacznej części zajęć na dany rok akademicki, co stwarza warunki do pogłębiania własnych zainteresowań. Wymagamy wiele, ale wysoko umieszczając poprzeczkę dajemy jasno do zrozumienia, że naszych studentów traktujemy bardzo poważnie.

  Co na studiach?

  Nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia przewiduje około 2000 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji i zdolność do samodzielnej pracy, której możliwości dają przede wszystkim seminaria. Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST). Program składa się z pięciu wyraźnie wydzielonych segmentów dydaktycznych oraz zajęć ogólnouczelnianych (lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne, wykłady ogólnouniwersyteckie itd.).

   

  Segmenty dydaktyczne:

  • rozbudowane zajęcia ze wstępu do historii sztuki
  • zajęcia epokowe
  • seminaria zajęcia fakultatywne
  • wykłady monograficzne

  Odrębną część zajęć stanowią praktyki i wyjazdy: obóz po II roku studiów, wyjazd do Krakowa na II roku studiów oraz objazd zabytkoznawczy na III roku studiów.

  Co po studiach?

  Absolwent Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK jest więc świetnie wykształconym historykiem sztuki, który ma duże szanse na znalezienie pracy w zawodzie. Możliwości otwierają się w muzeach, galeriach sztuki współczesnej, działach krytyki artystycznej w prasie czy biurach konserwatorów zabytków. Z naszych obserwacji wynika, że najlepsi absolwenci historii sztuki, cechujący się prawdziwą pasją, pozostają czynni w zawodzie. Na najlepszych czekają także studia doktoranckie i ścieżka naukowa.

   

  Najnowsze badania socjologiczne, dotyczące perspektyw rynku pracy w Polsce, donoszą, że każdy młody człowiek czynny zawodowo będzie zmuszony dwukrotnie się przekwalifikować. Po ukończeniu historii sztuki elastyczność myślenia na pewno pozwoli naszym absolwentom świetnie się odnaleźć w tej niełatwej sytuacji. Nie od dziś wiadomo, że najbardziej kreatywni managerowie wcale nie studiowali ekonomii czy marketingu, lecz przeważnie kierunki humanistyczne, co owocowało niekonwencjonalnym sposobem myślenia. Tak więc historię sztuki studiować warto nawet wtedy, gdy ostatecznie nie będzie się pracować w tym zawodzie.

 • STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

  Studia Skandynawsko-Bałtyckie pogłębiają znajomość kultury, dziejów i języków państw skandynawskich oraz regionu Morza Bałtyckiego. Uczą otwartości na Europę i świat, na różnorodność kulturową regionu, kształtują również świadomość wartości spuścizny kulturowej.

   

  Studia te dają pogłębione kompetencje intelektualne (umiejętność analizy, syntezy, argumentacji i prezentacji, wypowiedzi ustnej i pisemnej, umiejętność organizacji pracy i prezentacji jej wyników). Pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dobrami szeroko pojętej kultury. Zapewniają naukę języków obcych (język norweski, niemiecki, rosyjski), oferują możliwość studiów za granicą, w państwach skandynawskich i regionu bałtyckiego.

  Co na studiach?

  • jest to unikatowy kierunek nie tylko w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lecz w skali całego kraju,
  • od 2001 r. Wydział Nauk Historycznych UMK posiada certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich,
  • toruński ośrodek historyczny wyróżnia się bogatymi tradycjami naukowymi,
  • studia kształcą obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej Skandynawii i regionu Morza Bałtyckiego,
  • szeroki wachlarz zajęć uwzględniający potrzeby rynku pracy. Student zdobywa rozszerzoną wiedzę historyczną dotyczącą państw skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego, znajomość różnych kultur historycznych oraz instytucji kulturalnych w tym regionie Europy. Dzięki takim przedmiotom jak „Marketing i promocja kultury”, „Zarządzanie projektami wydarzeń kulturalnych”, „Zarządzanie kulturą” uzyskuje wiedzę w zakresie organizacji, propagowania i upowszechniania kultury,
  • studia zapewniają szerokie kompetencje językowe (nauka języka norweskiego, niemieckiego i rosyjskiego),
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Łotwa) w ramach programu ERASMUS,
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (MOST),
  • możliwość działania w kołach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich,
  • nauka odbywać się będzie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym UMK.

  Co po studiach?

  Studia Skandynawsko-Bałtyckie przygotowują do podjęcia pracy w:

  • placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnianiem kultury,  
  • placówkach zajmujących się zarządzaniem instytucjami kulturalnymi,  
  • roli konsultantów do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego,
  • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów państw skandynawskich i regionu Morza Bałtyckiego,
  • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych, historycznych i popularno-naukowych,
  • instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową.
 • WOJSKOZNAWSTWO

  Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Program ten zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzy z szerokiego zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji, a także wiedzy z zakresu historii wojskowej, geografii wojennej i kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji czy innych służbach mundurowych.

   

  Zdobyta wiedza z pewnością będzie także pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.

  Co na studiach?

  • Ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne.
  • Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy.
  • Nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe.
  • Wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości.
  • Zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia
  • Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
  • Nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.

  Co po studiach?

  Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych oraz będą podstawą sukcesu w karierze wojskowej. Absolwenci wojskoznawstwa będą także posiadali kwalifikacje stanowiące dobry punkt wyjścia do kariery zawodowej w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Na studia zapraszamy także osoby, których pasją jest historia wojskowa i szeroko pojęta problematyka militarna oraz członków grup rekonstrukcji historycznej.

   

  Absolwenci kierunku mają możliwość, po ukończeniu studiów licencjackich, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA

  Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, wywołanej przez dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcję informacji. Stąd umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów i mass mediów, sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komunikacji społecznej z elementami coachingu.

   

  Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie (wywiad gospodarczy, działy IT, analityka internetowa), jak i instytucjach non profit, jak np. w instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców. Badania wskazują, że w najbliższych latach specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. Czekamy na Ciebie!

  Twoja wiedza i umiejętności

  W obliczu dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcji informacji, umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są: tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji.

   

  Program studiów obejmuje zagadnienia informacji naukowej, technologii informatycznych, usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami WWW, edytorstwa cyfrowego, rynku wydawniczego, mediów i mass mediów, sztuki książki, zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), projektowania przestrzeni biurowej, komunikacji społecznej z elementami coachingu. Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie, jak i instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji, a także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych. Badania foresightowe wskazują, że w najbliższych latach specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. Czekamy na Ciebie! Więcej informacji: www.inibi.umk.pl/rekrutacja.

  Nasze atuty, czyli dlaczego warto u nas studiować?

  • nowoczesne pracownie informatyczne (w tym pracownia przeznaczona do badań eye-trackingowych),
  • materiały dydaktyczne na platformie elektronicznej,
  • nieodpłatne studiowanie za granicą,
  • bezpłatne szkolenia, kursy i warsztaty,
  • studenckie czasopismo, koło naukowe,
  • wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne,
  • praktyki i staże w instytucjach i firmach, w których można potem znaleźć zatrudnienie nowoczesny,
  • w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych budynek,
  • przyjazna kadra,
  • piękne miasto,
  • bogata oferta kulturalna i rozrywkowa.

  Tu znajdziesz pracę po naszych studiach

  • ośrodki informacji europejskiej, branżowej i naukowej,   
  • wywiadownie gospodarcze,   
  • firmy infobrokerskie,   
  • instytucje zajmujące się przetwarzaniem i obrotem informacji firmy specjalizujące się w zarządzaniu dokumentacją,   
  • działy IT,
  • agencje reklamowe,   
  • branża edytorsko-graficzna,   
  • firmy zajmujące się monitoringiem mediów,   
  • portale internetowe,  
  • biblioteki i mediateki,   
  • muzea i archiwa,
  • wydawnictwa,   
  • księgarnie.
 • ZAPISZ SIĘ NA STUDIA